musical web.jpg

Doe jij mee?

Activiteitenopvang 2019 - 2020

We naderen weer langzaamaan het einde van het schooljaar. Tijd voor BSO de Boomhut om alvast vooruit te gaan kijken naar schooljaar 2019-2020.
Komend schooljaar bieden wij  weer, zoals jullie van ons gewend zijn, activiteitenopvang aan. Dit is speciaal voor de oudere kinderen, vanaf 8 jaar. Uitzondering hierop is de zwemles, die is vanaf 4 jaar.

Wat houdt dat in?

Activiteitenopvang houdt in dat je een middag opvang afneemt tegen een meerprijs, waarin een activiteit plaatsvindt die het hele schooljaar duurt en begeleid wordt door gespecialiseerde mensen.

Een kind dat in de activiteitenopvang zit kan dat schooljaar geen aanspraak meer maken op een reguliere plek in de groep. Wel kan je na een schooljaar besluiten om met de activiteit te stoppen en terug te keren in de reguliere opvang of over te stappen op een andere activiteit. Activiteitenopvang loopt van september tot september.
Uitzondering hierop is weer het zwemmen; die kinderen beginnen wanneer dat gewenst is en keren evt. terug naar de groep zo gauw ze naar het diplomagroepje gaan.

Kinderen die voor een nieuwe activiteit kiezen mogen altijd eerst een maand uitproberen. Na die maand (dus vanaf oktober) moet definitief beslist worden.

De activiteiten voor het komend schooljaar

Maandag:                      Popgroep vanaf - vanaf groep 5

Dinsdag:       Zwemles diploma A (en evt B) -1 vanaf groep 1
       Struinen (twee groepen vanuit de Boomhut en eentje vanuit 't Huis)
Musical (of op donderdag) - vanaf groep 5

Donderdag:     Sport en spel - vanaf groep 5
         Biken - vanaf groep 5
Musical (of dinsdag) - vanaf groep 5

Ideeën die jullie (kinderen) nog hebben om volgend jaar aan te bieden, zijn van harte welkom. Wij zitten zelf te denken aan bv paardrijden, toneel. We bekijken hoe de vraag is en of we met dat aantal kinderen een groepje vol krijgen; we gaan altijd uit van de vraag van de kinderen. Naast de activiteitenopvang blijven we workshops aanbieden van enkele weken. Ook het mini-struinen (vanaf 6 jaar) zal daarin weer meegenomen worden. 

Mijn zoon of dochter maakt al gebruik van activiteitenopvang.

  1. Laat dan in het formulier hieronder weten of hij of zij komend jaar zal doorgaan met de activiteit.

  2. Of ze naar de andere activiteit willen overstappen.

  3. Of wil hij of zij terug naar de reguliere opvang.

Mijn zoon of dochter maakt nog geen gebruik van activiteitenopvang.

  1. Laat dan weten of ze interesse hebben om volgend schooljaar deel te gaan nemen aan een van bovenstaande activiteiten. Geef dit aan in het inschrijfformulier.

  2. Als kinderen nog niet oud genoeg zijn kunnen ze toch ingeschreven worden en komen ze op de wachtlijst te staan. Dit kun je ook aangeven op het inschrijfformulier.

Bespreek het eens op jullie gemak thuis en dan zouden we graag uiterlijk 13 juli jullie reactie binnen willen hebben, zodat we op tijd kunnen gaan puzzelen, denken, schuiven, organiseren etc etc...

Alvast hartelijk dank.

Inschrijfformulier activiteitenopvang:

Voor en achternaam kind *
Voor en achternaam kind
Wil graag komend jaar:
Heeft komend schooljaar interesse in de volgende activiteit(en):