BSO de Boomhut

Oudercommissie

BG-ouders.jpg

Lees hier de notulen van de oudercommissie.
Notulen oudercommissie 23-11-2017

boomhutsticker drukwerk.jpg
 
 

Waarom als ouder deelnemen aan de OC?

Uw kind brengt een deel van de dag, gedurende een aantal jaren op onze BSO door. Ons team zet zich in om dat zo goed en gezellig mogelijk te doen. Daarbij is het erg fijn om feedback te ontvangen van u als ouder. Dat kan als individuele ouder, daarnaast ook als lid van de Oudercommissie (OC).

Wat doet de OC?

De Wet Kinderopvang bevat regels en richtlijnen voor een OC en het bestuur van de BSO. Daarmee heeft een OC een adviesrecht op de onderwerpen:

  • de kwaliteit van de opvang, met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid
  • algemeen beleid op het gebied van opvoeding en voeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • klachtenregelingen
  • wijzigingen van de prijs

Hoe doet de OC dat?

De oudercommissie komt 3-4 keer per jaar bijeen voor overleg, eigenlijk altijd samen met de andere OC’s zodat ook de gezamenlijke onderwerpen besproken kunnen worden. Er wordt vergaderd op basis van een jaaragenda, zodat de adviesaanvragen en de onderwerpen vanuit de ouders en organisatie tijdig besproken kunnen worden. De notulen zijn op de publicatieborden op de locaties te raadplegen.

Wat kunt u doen?

Om een goede oudercommissie te kunnen zijn is communicatie met alle ouders belangrijk. Als er dus iets is wat u opvalt, een vraag, een compliment of suggestie, vertel het de OC-leden. Of meldt u aan om actief deel te nemen aan de OC.

Hoe kunt u met de OC in contact komen?

Op elke BSO locatie hangt een A4 met de foto’s van de OC leden. Daar kunt u hen altijd aanspreken. Daarnaast kunt u ook mailen naar BSO de Boomhut.nl.


Oudercommissie 2017

Katja Weltens

 
katja weltens.jpg
 

Helen Lokshin

 
oudercommisie.jpg
 

Marlies Wildschut

 

 


 

 

 

 
ouders_footer_2.jpg