Toestemming gebruik beeldmateriaal

Maastricht, September, 2018

Beste ouder/verzorger, 

Op onze BSO laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, uitstapjes en workshops. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van kinderen. 

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De BSO heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor BSO de Boomhut beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. 

Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden. 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Wilt u het antwoordformulier online invullen? 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet,

 

Frans van Kruining

 


Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal


Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. 
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door BSO de Boomhut gebruikt mogen worden*: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen,

  1. Informeren van ouders en kinderen over activiteiten workshops, tradities en feestjes op sociale-media account van de BSO Facebook.
  2. Informeren van ouders en kinderen over activiteiten, workshops, tradities en feestjes in de digitale nieuwsbrief
  3. Informeren van ouders en kinderen over activiteiten, workshops, tradities en feestjes op posters en flyers.
  4. Informeren van ouders en kinderen over activiteiten, workshops, tradities en feestjes op onze website. 
  5. Informeren van ouders en kinderen over activiteiten, workshops, tradities en feestjes op facebook.
  6. Werven van nieuwe klanten op posters, flyers, facebook, website, socialmedia (facebook).  

Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over BSO de Boomhut. 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft.

Datum: ..............................................................................

Naam ouder/verzorger: ..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

 

Dit is nog gericht op scholen

Toelichting gebruik formulier toestemming

Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen). 

In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Als school mag je het dus niet zo formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw kind gebruiken, moet u dat maar zeggen’. Dit is een ‘opt-out’, en dit is in strijd met de wet.

Foto’s maken door ouders op school   

Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen. 
Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms komen ouders er samen niet uit en dan wordt de school gevraagd om iets te regelen. 

De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken naar ouders over fotograferen tijdens een schoolactiviteit, of door ouders in de nieuwsbrief te vragen terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan kan de school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol. Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden stellen zoals de (extreme) regel dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten.

Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website door ouders gekopieerd wordt en vervolgens gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. De school doet er wel goed aan om dit bij ouders onder de aandacht te brengen en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid hierin.

Toestemming geven door één of twee ouders

Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden ondertekend. 

Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als één ouder die geeft. Alleen als de school weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is, mag de school niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders toestemming hebben. Vooral bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de toestemming van beide ouders te vragen. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende. Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto dan maar niet te gebruiken.