toestemming beeldmateriaal

 
36306951_1920561991322059_5644496928650559488_o.jpg
 
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Op onze BSO laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, uitstapjes en workshops. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van kinderen.

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De BSO heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

 Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor BSO de Boomhut beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

 U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

 Wilt u het formulier online invullen?

 Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Frans van Kruining

043-7519717 | 06-27867472
| info@bso-deboomhut.nl | www.bso-deboomhut.nl