Voorwaarden & condities

Overzichtelijk de voorwaarden en condities op een rij, zoals die gelden bij BSO DE BOOMHUT :
Afname per middag (naschoolse opvang) of hele dag (vakantieopvang) Welke dagen dat zijn wordt contractueel vastgelegd.Uurprijs 2017:  

 • De uurprijs voor reguliere opvang bedraagt in 2017 bedraagt vanaf € 7,58.
 • De uurprijs voor activiteiten opvang bedraagt € 8,35. Dat is inclusief de activiteit, opvang tot 18.00 uur en vervoer.  
 • De uurprijs voor incidentele opvang bedraagt € 9,15.
 •  

Openingstijden:

 • Dagelijks tot 18.00 uur
 • Incidenteel tot 18.30 op afspraak
 • Open wanneer school gesloten! Dus ook met alle studiedagen en roostervrije dagen van school
 • In vakanties en andere vrije schooldagen vanaf 8.00 uur.

Ruilen van dag:

 • Ruilen van gelijkwaardige dagen binnen een periode van een maand is mogelijk. Weliswaar ná goedkeuring van de leiding. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte die dag en de ingezette leiding.

Incidentele opvang:

 • Incidentele opvang is te allen tijde mogelijk, Bij éénmalig gebruik van incidentele opvang, worden de kosten hiervoor aan het begin van de volgende maand via automatisch incasso van uw rekening ingehouden. Bij gebruikmaking van meerdere keren per jaar, is een strippenkaart aan te bevelen.

Vakantiekaart:

 • Losse vakantiedagen kopen kan met de vakantiekaart. Om losse dagen in te kunnen kopen tijdens vakanties daarvoor is er de vakantiekaart. Hierop staan 5 dagen en die zijn in te zetten wanneer je wil. Net zoals de strippenkaart is deze kaart een jaar geldig en kun je er maximaal twee per jaar afnemen.

Automatisch incasso:

 • Betaling geschiedt via automatische incasso. Altijd aan het begin van de maand. Het betreft bruto bedragen! De tegemoetkoming in de kosten van de belastingdienst dient u zèlf aan te vragen (indien wenselijk wordt deze maandelijks uitgekeerd).

Stopzetten opvang:

 • Er geldt een opzegtermijn van één maand. Per de éérste van de volgende maand!

Belastingdienst

 • BSO DE BOOMHUT is erkende opvang, wat betekent, dat het staat ingeschreven in het Register van gemeente Maastricht en dus de tegemoetkoming in de kosten door de werkgever en de belastingdienst van kracht is!